Vyhledávání Menu

Lesní správa - dotace Karlovarského kraje v roce 2016

Karlovarský kraj poskytuje v roce 2016 Arcibiskupství pražskému ze svého rozpočtu dotaci na hospodaření v lesích. Dotace je poskytována za účelem zachování a obnovování lesního ekosystému a biodiverzity lesních porostů na území kraje. Podpořeny jsou přirozená a umělá obnova, zajištění a výchova lesních porostů a přibližování strojem bez vlečení. Obdržení dotace potvrzuje vysoký standard hospodaření v rámci trvale udržitelných principů.

64057 64058

02. 06. 2016