Vyhledávání Menu

Lesnické dotace

60364

Přeměna dožívajících porostů smrku pichlavého by byla bez dotací obtížně proveditelná

Arcibiskupství pražské a jemu podřízené právnické osoby a smluvní partneři postupně obnovují své vlastnictví lesa postupem podle zákona 428/2012 Sb. Navracený majetek je v mnoha případech v neuspokojivém stavu, zejména lesní infrastruktura (budovy, cesty, vodní toky, ...). Obhospodařované lesy rovněž čelí negativním vlivům nezávislým na typu vlastníka, zejména v Krušných horách na ochuzených půdách po imisní zátěži v klimaticky náročných podmínkách, dále rovněž ve spojitosti s klimatickými změnami (sucho následované hmyzími a houbovými škůdci apod.) či z důvodu přemnožené zvěře. Církev jako staronový vlastník lesa zároveň potřebuje dosáhnout provozní soběstačnosti a pořizuje lesnické technologie. V některých případech musí arcibiskupství strpět zákonná omezení (ochrana přírody apod.).
Pro všechny tyto oblasti Lesní správa využívá dostupné dotace, příspěvky a náhrady, aby zlepšila celkový stav spravovaného lesního majetku. V současné době čerpá arcibiskupství prostředky mj. z Programu rozvoje venkova a z Operačního programu životní prostředí. Informace o aktuálně realizovaných projektech a souvisejících výběrových řízeních jsou průběžně zveřejňovány zde.

Problematice se věnují zejména tito pracovníci:

Referent myslivosti a dotací: Ing. Jiří Horák (jiri.horak@apha.cz, 220 181 514, 731 591 692)
Referent lesnických staveb: Ing. Jakub Caska Ph.D. (jakub.caska@apha.cz, 220 181 611, 605 206 707)
Referent dotací: Ing. Etela Hortová (etela.hortova@apha.cz, 220 181 633)

AKTUALITY

Obnova infrastruktury a čerpání dotací

10. 05. 2016