Vyhledávání Menu

Lesní výroba

60361

Přirozená obnova jako ideální nástroj k zachování lesů vyžaduje promyšlené postupy a zásahy

Lesnické činnosti při správě lesů jsou zajištěny nákupem služeb, nebo vlastními zaměstnanci. Nabízíme dlouhodobé vyvážené přímé vztahy prioritně zaměřené na místní dodavatele prací. Jednotlivé činnosti jsou objednávány formou rámcových smluv o dílo anebo nákupem dílčích akcí. Vlastní spolupráci lze ujednat přímo na polesích. Centrálně, z ústředí Lesní správy, je zajištěn nákup vybraných činností a materiálu: harvestorové technologie, stavební a strojní investice, taxační služby, přípravky na ochranu rostlin, osobní ochranné pracovní pomůcky a další specifické oblasti jako pojištění odpovědnosti atd. Cílem je obnovit a navrátit práci kvalifikovaným, spolehlivým, místa znalým lidem s citem pro les a přírodu.
Více informací o nákupech materiálu, zboží a služeb pro potřeby Lesní správy poskytne:

Zástupce ředitele LES pro výrobu: Ing. Ondřej Vybíral (ondrej.vybiral@apha.cz, 220 181 611, 733 755 698)

AKTUALITY

Článek k semináři Problémy dlouhodobé udržitelnosti pěstování smrkových porostů v hospodářských lesích na území chráněných krajinných oblastí pořádaného 8. prosince 2016 k nahlédnutí ZDE.

Závody tažných koní na pozemcích AP

Nová technologie fumigačního plynování kulatiny dřeva v lese proti kůrovcům

10. 05. 2016