Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Noc kostelů v pražské arcidiecézi

V letošním roce bude program Noci kostelů připraven pro návštěvníky kostelů, klášterů a modliteben v Hlavním městě Praha, Jihomoravském kraji, Kraji Vysočina, Libereckém kraji, Plzeňském kraji, Středočeském kraji a Ústeckém kraji. Tak jako loni bude se i letos Noc kostelů odehrávat na území celého Rakouska. Noc kostelů se bude konat pod záštitou kardinála Miloslava Vlka, arcibiskupa pražského a primase českého, Mons. Jana Baxanta, biskupa litoměřického, Mons. Vojtěcha Cikrleho, biskupa brněnského a Mons. Františka Radkovského, biskupa plzeňského.

Jednotlivé farnosti, sbory, církevní obce a řády přivítají v otevřených kostelech návštěvníky bohatým programem včetně komentovaných prohlídek, koncertů, workshopů nebo divadelních představení. Zpřístupněny budou rovněž některé veřejnosti běžně nepřístupné části kostelů jako např. varhanní kůry, sakristie, věže, krypty nebo klášterní zahrady. Pro návštěvníky bude vytvořen průvodce s programem jednotlivých kostelů, k dispozici budou také další informační materiály.

Noc kostelů je pozváním všech lidí dobré vůle ke společnému setkání a k objevování krásy křesťanských výtvarných a architektonických pokladů, které jsou projevem kreativity a důvěry v život u lidí, kteří chrámy stavěli a zdobili, ale i u těch, kteří je dnes obývají a chtějí se podělit o svou víru, o svůj život, a svoje osobní obdarování a dovednosti. Noc kostelů chce představit křesťanskou spiritualitu, modlitby a služby potřebným a má být znamením živé spolupráce křesťanských církví (ekumenismus), která zaceluje rány vzniklé v minulých staletích.

První Noc kostelů proběhla v roce 2005 ve Vídni, během čtyř let se spontánně rozšířila do celého Rakouska. V roce 2009 Noc kostelů „překročila hranice“ a zapojily se do ní kostely a modlitebny Plzeňském kraji, Středočeském kraji a Ústeckém kraji.

Informace o letošní Noci kostelů mohou návštěvníci sledovat na webových stránkách www.nockostelu.cz. Projekt je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj a Jihomoravským krajem prostřednictvím ROP JV. (ap, www.nockostelu.cz)

10. 02. 2010