Vyhledávání Menu

Lidé si ve svatovítské katedrále připomenou poslední českou korunovaci


V sobotu 10. září 2016 se bude od 11.00 hodin v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha konat slavnostní mše svatá, při níž si lidé připomenou 180 let od poslední korunovace v Čechách. Posledním korunovaným českým králem byl rakouský císař Ferdinand I. Dobrotivý, který se na českého krále nechal korunovat 7. září 1836 jako Ferdinand V.


68098

Korunovace Ferdinanda V. Dobrotivého v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha, Leopold Bucher, 1847 © Správa Pražského hradu, Foto: Jan Gloc


Slavnostní bohoslužbu bude sloužit pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP. Zazní při ní koncertní provedení mše skladatele Václava Jana Tomáška „Missa solemnis“, op. 81, zvaná „Korunovační“, v podání Rychnovského chrámového sboru z Rychnova nad Kněžnou. Pro účastníky bohoslužby budou zřízeny zvláštní vstupy z ulice U Prašného mostu.

Slavnostní mše svatá je vyvrcholením projektu Oslavy korunovace. Poslední korunovaný český král Ferdinand V. Dobrotivý je dobře znám jako málo bystrý vladař. V učebnicích dějepisu se ale zapomnělo na mnoho jeho předností, stejně jako na skutečnost, že Čechy mu byly skutečným domovem. Cílem projektu „Oslavy korunovace“ je tedy řádně rehabilitovat jeho odkaz a připomenout široké veřejnosti jeho život a zásluhy o rozvoj Čech, Moravy i Slezska.

Hlavním organizátorem projektu je spolek PRO FIDELITATE, který vznikl z iniciativy rodiny Kolowratů Krakowských z Rychnova nad Kněžnou. Jeho úkolem je poskytování obecně prospěšných činností na ochranu a obnovu českého kulturního dědictví. Více na http://oslavykorunovace.cz. (Dagmar Strachwitzová)

Pozvánka

Aleš Pištora 07. 09. 2016