Vyhledávání Menu

List biskupů ke sbírce na TV NOE

List biskupů ke sbírce na TV NOE

(přečtěte při bohoslužbách v neděli 17. května)

 

Drazí bratři a sestry,


když žijeme podle evangelia, vytváříme kulturu. Kultura vyrostlá z evangelia odráží krásu Boží, jeho dobrotu a pravdu, proměňuje vztahy mezi lidmi, přináší pokoj a naději. V evangeliu nám bylo svěřeno bohatství, o které je třeba se dělit s druhými, a to jak osobním sdílením, tak skrze sdělovací prostředky. Čím více slyšíme kolem sebe špatných zpráv, tím více bychom měli myslet na šíření zpráv dobrých, zvláště té nejlepší, že Bůh má zájem o každého z nás a přeje si naše štěstí.

Příští neděli je Světový den sdělovacích prostředků. Budeme se modlit za všechny, kteří v nich pracují, aby si uvědomovali svou zodpovědnost za každé slovo, kterým mohou povznést a povzbudit, nebo naopak zranit a zbavit naděje. Budeme se modlit také za všechny čtenáře, posluchače a diváky, aby si uměli zodpovědně vybírat dobré programy a svými ohlasy povzbuzovali tvůrce dobrých programů. Budeme zvláště prosit i za všechny církevní a křesťanské sdělovací prostředky, aby dovedly plně využít svých možností k vytváření kultury, která z evangelia vychází.

Příští neděli věnujeme sbírku na křesťanskou televizní stanici NOE, kterou mnozí znáte a sledujete, která žije jen z dobrovolných darů a za svůj hlavní cíl si klade být televizí dobrých zpráv, být televizí pro celou rodinu. Prosíme vás o velkorysost při sbírce a už předem děkujeme všem, kteří přispějí i svým darem k rozvoji této televize jako nástroje budování křesťanské kultury.

S vděčností každému z vás a vašim rodinám ze srdce žehnají

Vaši čeští a moravští biskupové

 

Ke stažení - List biskupů ke sbírce na TV NOE  (dokument Adobe PDF)List biskupů ke sbírce na TV NOE

21. 08. 2013