Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Listopadová sbírka na charitní činnost v arcidiecézi

Arcidiecézní charita Praha poskytuje charitní a sociální služby na území pražské arcidiecéze, svými zahraničními projekty však tyto hranice daleko přesahuje. 

Přehled největších projektů:

• Rozvojové a humanitární středisko zahraniční pomoci, Adopce na dálku
Projekt pomoci nejchudším dětem v některých zemích (Indie, Uganda, Thajsko, Bělorusko, Litva). Jedná se o finanční pomoc konkrétního českého dárce (jednotlivec, rodina, třída, farnost, společenství…) vybranému konkrétnímu dítěti a komunitě, farnosti, vesnici, kde dítě vyrůstá. Dárce posílá roční stanovenou částku, která je užita ve prospěch dítěte a dalších projektů. V současné době je skrze ADCH Praha takto podporováno více než 15.000 dětí a několik desítek dalších rozvojových projektů.
Součástí je také nový projekt – studium devíti běloruských studentů v ČR. Tento projekt je financován Ministerstvem zahraničních věcí ČR a ADCH Praha. Umožňuje vybraným studentům jednoroční studium českého jazyka v Praze a poté studium na vybrané vysoké škole v ČR. Jsou to studenti, kteří v současné politické situaci nemohou v Bělorusku studovat, ačkoliv mají všechny předpoklady, aby vysokoškolské studium úspěšně zvládli… 

• Charitní ošetřovatelská a pečovatelská služba
Komplexní péče, jejíž hlavní výhodou je to, že je poskytována v domácím prostředí pacienta (klienta). V současné době pracuje v diecézi padesát pět zdravotních sester, které v průběhu minulého roku uskutečnily celkem 157.526 návštěv u pacienta, dále padesát šest pečovatelek, které v tomto období vykonaly 105.353 návštěv. 

• Azylové domy pro bezdomovce (Praha, Roudnice n/L, Beroun)
Poskytují nouzové a krátkodobé ubytování lidem bez domova a lidem v tísni. Součástí AD bývají charitní sociální poradny, kam přicházejí lidé v kritických životních situacích. Ubytováno bylo v minulém roce 1.272 lidí. V poradnách máme v evidenci cca 9.000 osob. 

• Azylové domy pro matky s dětmi (Brandýs n/L, Roudnice n/L, Starý Knín)
Jsou určeny matkám, které se spolu s dětmi ocitly bez přístřeší, případně jsou ohrožovány domácím násilím. I zde jsou pro klientky k dispozici charitní sociální poradny. V minulém roce zde bylo pomoženo sto šestnácti klientkám. 

• K-centrum (Příbram a okolí)
Projekt prevence užívání návykových látek (poradenství, terapie, krizová intervence…). Klientů je sto padesát, kontaktů cca 1.100. 

• Dům s pečovatelskou službou (Libiš – Neratovice)
V domě s kapacitou patnáct osob je klientům zajišťována komplexní domácí péče podle individuálního plánu. 

• Dům na půli cesty (Kralupy nad Vltavou)
Poskytuje komplexní sociální zázemí na přechodnou dobu resocializace mladým lidem, kteří opouštějí dětské domovy a nemají se kam vrátit. Kapacita domu je patnáct osob. 

• Centrum pro tělesně postižené – Dům Fatima (Praha)
Zařízení je určeno lidem po úrazech páteře, především vozíčkářům. Poskytujeme zde přechodné ubytování, stravování, ošetřovatelskou péči, ergoterapii, rehabilitaci a sociální poradenství. Za minulý rok zde bydlelo dvacet klientů. Dalším třiceti byla poskytována externí asistenční služba. 

• Péče o migranty a uprchlíky (Praha, Velké Přílepy)
Jedná se o sociální a právní poradenství žadatelům o azyl – v poradně v Praze, na letišti Praha - Ruzyně a v uprchlických zařízeních, především ve Velkých Přílepech. Počet kontaktů za minulý rok byl sedm set dvacet. 

• Vězeňská péče (Praha a věznice Praha - Pankrác, Praha - Ruzyně, Příbram, Vinařice, Jiřice)
Projekt poskytuje psychosociální a materiální pomoc osobám ve výkonu trestu a po propuštění z výkonu trestu. Součást projektu je pomoc dobrovolníků – dopisování si s vězni. Počet pravidelných kontaktů za minulý rok: 60. 

• Pomoc obětem obchodování s lidmi: resocializační program pro oběti obchodování se ženami Projekt nabízí klientkám základní krizovou intervenci, sociálně- právní poradenství a krátkodobé ubytování. 

• Projekt Magdala – pomoc obětem domácího násilí
Projekt má nepřetržitou krizovou telefonickou linku, zabezpečuje poradnu a krátkodobé ubytování klientům (šedesát žen za minulý rok). 

• Sklad humanitární pomoci (Ročov)
Slouží potřebám sociálních projektů ADCH Praha a zajišťuje shromažďování materiální pomoci pro postižené humanitárními katastrofami (povodně, požáry obydlí apod.).

Nový Charitní dům Gloria pro ženy s dětmi a pro seniory byl otevřen 16. června 2008 v Praze 5 - Hlubočepech.  

(aj)

30. 10. 2008