Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Listopadový Zpravodaj

Uvnitř čísla naleznete několik poutavých článků: velmi osobní vzpomínku P. Josefa Koláčka SJ na atmosféru, která provázela svatořečení Anežky České; Vděk za dar svobody – zamyšlení biskupa Václava Malého nad dvaceti lety uplynulými od listopadu 1989; článek kardinála Miloslava Vlka, v němž reflektuje 15 roků, které prožil s titulem „kardinál“.

Zpravodaj se dále věnuje tématu, které je v listopadu zvláště aktuální, a přesto stále mnohými nepochopené a nedoceněné – odpustkům. Mons. Jan Mráz, rektor české Papežské koleje Nepomucenum, podrobně seznamuje čtenáře s historií i současností této významné instituce. Bohoslovci zvou mladé muže na další setkání v Arcibiskupském semináři. Zájemci o křest jsou upozorňováni na podzimní termín přijetí do katechumenátu.

Své pravidelné čtenáře Zpravodaj neošidí ani o nic z toho, nač jsou zvyklí: výběr z Act curiae; biskupské diáře; program přenosů katolických bohoslužeb Českým rozhlasem 2, radiem Proglas a televizí Noe; rozpis eucharistického výstavu v pražských kostelích; programy středisek Arcibiskupství i dalších institucí; nejrůznější pozvánky a nabídky; duchovní cvičení probíhající v listopadu v rámci celého území ČR; novinky knižního světa; listopadový kalendářík aktuálních událostí i historické kalendárium ... úmysly apoštolátu modlitby.

Rubrika Co znamená... se tentokrát soustředí na pojem „kardinál“; Průhledy do církevní češtiny pronikají do záludností slova „kněz“.

Všem čtenářům – ať už těm, kteří Zpravodaj pražské arcidiecéze odebírají nebo kupují v tradiční tištěné podobě, či těm, kteří jej čtou na našich webových stránkách – děkujeme za přízeň a těšíme se na případné podněty či reakce.

(kh)

 

»» rubrika Zpravodaj pražské arcidiecéze

 


Zpravodaj pražské arcidiecéze připravuje

Arcibiskupství pražské
Pastorační středisko
Thákurova 3, 160 00 Praha 6
e-mail: arcizpravodaj@seznam.cz
tel: 220 181 754 


 

30. 10. 2009