Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Listopadový Zpravodaj

Uvnitř čísla naleznete pozvání na Vyšehrad, kde bude za předsednictví arcibiskupa Dominika Duky slavena Vzpomínka na všechny věrné zemřelé; zájemcům o křest je oznamován termín přijetí do katechumenátu; informujeme o projektu, jehož cílem je podpora obnovy staroboleslavské baziliky formou dárcovských sms.

U příležitosti výročí jmenování Miloslava Vlka kardinálem přinášíme rozhovor s emeritním arcibiskupem pražským. V souvislosti s listopadovou památkou svaté Cecílie, patronky hudby, předkládáme článek ředitele kůru svatovítské katedrály a dómského varhaníka MgA. Josefa Kšici o varhanách, liturgické hudbě a hudebním životě naší katedrály.

Tradičně ve Zpravodaji naleznete program bohoslužeb přenášených rozhlasem a televizí; rozvrh eucharistického výstavu v pražských kostelích; výběr z diářů našich biskupů; informace z Act curiae archiepiscopalis pragensis – věstníku kanceláře pražského arcibiskupství; programy středisek arcibiskupství i dalších subjektů (Arcidiecézního centra pro mládež, Arcibiskupského semináře, Komunity Chemin Neuf, Komunitního centra Matky Terezy, Komunitního centra sv. Prokopa, poutního místa Svatá Hora, Pastoračního centra sv. Tomáše, Arcidiecézní charity Praha, Unie Katolických žen, Provincie kapucínů v ČR, Domova sv. Karla Boromejského, Hnutí fokoláre ad.); pozvánky a nabídky nejrůznějších přednášek, koncertů, akcí, setkání, kulturních událostí...; knižní novinky; duchovní cvičení; oznámení, listopadový kalendářík i historické kalendárium událostí na území naší arcidiecéze a obecněji v katolické církvi. Rubrika Co znamená... pokračuje ve vysvětlování zkratek církevních řádů a kongregací.

kh

 

»» rubrika Zpravodaj pražské arcidiecéze

 


Zpravodaj pražské arcidiecéze připravuje

Arcibiskupství pražské
Pastorační středisko
Thákurova 3, 160 00 Praha 6
e-mail: arcizpravodaj@seznam.cz
tel: 220 181 754  

30. 10. 2010