Vyhledávání Menu

Literatura a duchovní život

„Stáří je zvláštní dobou milosti, ve které nás Pán znovu povolává, volá nás, abychom opatrovali víru a předávali ji, volá nás, abychom se modlili zvláště přímluvou, volá nás, abychom byli nablízku těm, kdo jsou v nouzi… Senioři, prarodiče mají schopnost chápat i ty nejobtížnější situace! A když se v těchto situacích modlí, je jejich modlitba mocná!“

Papež František I. (promluva k seniorům, Řím 28. 9. 2014)

Akademie nejen pro seniory je pravidelný čtrnáctidenní cyklus setkávání otevřené skupiny nejen seniorů se zajímavými hosty, kněžími, řeholníky i laiky, kteří přednášejí a se svým publikem diskutují na poutavá témata z oborů teologie, religionistiky, liturgiky, umění... Vyprávějí o své práci pro církev, seznamují své posluchače s historií z pohledu své specializace i s aktuálním děním.

 

Setkání se konají každou 2. a 4. středu v měsíci od 9.30 do 11.00 v Pastoračním středisku (kostel sv. Vojtěcha), Kolejní 4, Praha 6 – Dejvice.

Do programu Akademie patří také výlety, kdy navštěvujeme zajímavá místa, a také jeden celodenní, kdy v květnu vyjíždíme objevovat klenoty nejen pražské arcidiecéze.

Podstatným bodem otevřeného, volného společenství jsou tradiční duchovní obnovy v adventním a postním období. Je jim věnováno jedno středeční dopoledne a kromě rekolekčních zamyšlení nabízí možnost přistoupit ke svátosti smíření a účasti na mši svaté.

Na přednášky se nemusíte předem přihlašovat (výjimkou jsou výlety), jen přijít, sednout si a poslouchat. Vstupné je dobrovolné. 

 

Program říjen 2014 – leden 2015:

 

  8. 10. 2014  Dr. Jaroslav Eliáš: Varhanní hudba v liturgii

22. 10. 2014  P. Benedikt Hudema: Hlavní poutní baziliky v Římě

12. 11. 2014  Dr. František Reichel: Příprava kanonizace sv. Anežky v Římě

26. 11. 2014 P. Josef Ptáček: Fotografie z cest po Rusku

10. 12. 2014  P. Tomáš Kábele: Adventní duchovní obnova (od 9.30 do 12.30)

14. 1. 2015  PhDr. Jarmila Lomozová: Arcidiecézní charita

28. 1. 2015  P. Petr Beneš CSsR 

28. 01. 2015