Vyhledávání Menu

Literatura a duchovní život

Literatura a duchovní život je název setkání Akademie nejen pro seniory 27. ledna. Od 9.30 v Pastoračním středisku (Kolejní 4, Praha 6) přivítáme P. Petra Beneše CSsR.

Akademie nejen pro seniory

„Stáří je zvláštní dobou milosti, ve které nás Pán znovu povolává, volá nás, abychom opatrovali víru a předávali ji, volá nás, abychom se modlili zvláště přímluvou, volá nás, abychom byli nablízku těm, kdo jsou v nouzi… Senioři, prarodiče mají schopnost chápat i ty nejobtížnější situace! A když se v těchto situacích modlí, je jejich modlitba mocná!“
Papež František I. (promluva k seniorům, Řím 28. 9. 2014)

Akademie nejen pro seniory je pravidelný cyklus setkávání otevřené skupiny nejen seniorů se zajímavými hosty, kněžími, řeholníky i laiky, kteří přednášejí a se svým publikem diskutují na poutavá témata z oborů teologie, religionistiky, liturgiky, historie, umění... Vyprávějí o své práci pro církev, seznamují své posluchače s historií z pohledu své specializace i s aktuálním děním.
Setkání se konají každou 2. a 4. středu v měsíci od 9.30 do 11.00 v Pastoračním středisku (kostel sv. Vojtěcha), Kolejní 4, Praha 6 – Dejvice.
Do programu Akademie patří také výlety, kdy navštěvujeme zajímavá místa, a také jeden celodenní, kdy v květnu vyjíždíme objevovat klenoty nejen pražské arcidiecéze.
Podstatným bodem otevřeného, volného společenství jsou tradiční duchovní obnovy v adventním a postním období. Je jim věnováno jedno středeční dopoledne a kromě rekolekčních zamyšlení nabízí možnost přistoupit ke svátosti smíření a účasti na mši svaté.
Na přednášky se nemusíte předem přihlašovat (výjimkou jsou výlety), jen přijít, sednout si a poslouchat. Vstupné je dobrovolné.


 13. 1. 2016  P. Matúš Kocián   
     Encyklika papeže Františka „Laudato si´“

 27. 1. 2016  P. Petr Beneš CSsR  
     „Literatura a duchovní život“

 10. 2. 2016  Arcibiskupský seminář – provede nás
     P. Jan Kotas

 24. 2. 2016  Mgr. Ing. Martin Opatrný
     Církev zaměstnavatel / zaměstnanec církve

22. 01. 2016