Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Liturgický zpěv v katedrále v říjnu 2008

Všechny  uvedené  nedělní  bohoslužby začínají v 9:30, nedělní  nešpory (v češtině) v 17:00.

12. 10.  28. neděle v mezidobí

            Zpěv v češtině, mši svatou celebruje  P. Pavel Kučera.

Sobota 18. 10.  svátek sv. Lukáše, evangelisty

            Zpěv v češtině, mši svatou v 9:30 celebruje prof. P. Jan Matějka.

19. 10.  29. neděle v mezidobí

             Zpěv v latině, mši svatou celebruje P. Jiří Svoboda.

26. 10.  30. neděle v mezidobí

             Zpěv v češtině, mši svatou celebruje Mons. Th.Lic. Bohumil Kolář.

             17:00 - kapitulní nešpory v latině

Převzato z TS ČBK

10. 10. 2008