Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Liturgický zpěv v pražské katedrále v dubnu 2009

Všechny nedělní bohoslužby začínají v 9.30 hodin, informace o pravidelných nedělních nešporách naleznete na www.mekapha.cz (Pravidelné bohoslužby).

Program:

9.4. Zelený čtvrtek

Zpěvy v češtině, mše svaté v 9.00 a v 18.00 hodin celebruje kardinál Miloslav Vlk, arcibiskup pražský.

10.4. Velký pátek

Zpěv v češtině, velkopáteční obřady v 18.00 hodin slouží kardinál Miloslav Vlk, arcibiskup pražský.

11.4. Bílá sobota – velikonoční vigilie

Zpěv v češtině, mši svatou ve 20.30 hodin celebruje kardinál Miloslav Vlk, arcibiskup pražský.

12.4. Slavnost Zmrtvýchvstání Páně – Boží hod velikonoční

Zpěv v češtině, slavnostní mši svatou celebruje kardinál Miloslav Vlk, arcibiskup pražský.

13.4. Pondělí v oktávu velikonočním

Zpěv v latině, mši svatou v 9.30 hodin celebruje Karel Herbst SDB, světící biskup pražský.

19.4. 2. neděle velikonoční – Božího milosrdenství, výroční den zvolení papeže Benedikta XVI.

Zpěv v češtině, mši svatou celebruje kardinál Miloslav Vlk, arcibiskup pražský.

23.4. čtvrtek, svátek sv. Vojtěcha, biskupa a mučedníka, hlavního patrona pražské arcidiecéze

Zpěv v češtině, mši svatou v 18.00 hodin celebruje kardinál Miloslav Vlk, arcibiskup pražský.

26.4. 3. neděle velikonoční

Zpěv v latině, mši svatou celebruje ThDr. Mons. Michael Slavík, generální vikář Arcibiskupství pražského.

Převzato z TS ČBK.

07. 04. 2009