Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Liturgický zpěv v pražské katedrále v květnu 2009

Program:

Liturgický zpěv byl součástí bohoslužby již v neděli 3. května.

10. 5. - 5. neděle velikonoční

Zpěv v češtině, mši svatou celebruje kanovník Mons. Pavel Kučera.

12. 5. - úterý, slavnost Výročí posvěcení katedrály

Zpěv v češtině, mši svatou v 18.00 hodin celebruje Mons. ThDr. Michael Slavík, generální vikář Arcibiskupství pražského

16. 5. - sobota, svátek sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka, hlavního patrona Čech

Zpěv v češtině, mši svatou v 10.00 hodin celebruje kardinál Miloslav Vlk, arcibiskup pražský.

17. 5. - 6. neděle velikonoční

Zpěv v češtině, mši svatou celebruje kanovník prof. Jan Matějka.

21. 5. - čtvrtek, slavnost Nanebevstoupení Páně

Zpěv v češtině, mši svatou v 18.00 hodin celebruje Mons. Václav Malý, světící biskup pražský.

24. 5. - 7. neděle velikonoční

Zpěv v latině, mši svatou celebruje doc. Mons. Jiří Skoblík.

31. 5. - slavnost Seslání Ducha Svatého

Zpěv v češtině, mši svatou celebruje kardinál Miloslav Vlk, arcibiskup pražský.

(www.mekapha.cz)

05. 05. 2009