Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Liturgický zpěv v pražské katedrále v listopadu 2008

Všechny nedělní bohoslužby začínají v 9:30, informace o pravidelných nedělních nešporách naleznete na www.mekapha.cz (Pravidelné bohoslužby).

sobota 1.11.  Slavnost Všech svatých

Zpěv v češtině, mši svatou celebruje kanovník Mons. doc. Jiří Skoblík.

2.11.  Vzpomínka na všechny věrné zemřelé

Zpěv v češtině, mši svatou celebruje Václav Malý, světící biskup pražský.

Mše svatá se bude slavit také v 17:00 v kapitule.

neděle  9.11. Svátek Posvěcení lateránské baziliky

Zpěv v latině, mši svatou celebruje Mons. Dr. Michael Slavík, generální vikář Arcibiskupství pražského.

16.11.  33. neděle v mezidobí

Zpěv v češtině, mši svatou celebruje kanovník prof. Jan Matějka.

neděle 23.11.  Slavnost Ježíše Krista Krále

Zpěv v češtině, mši svatou celebruje kardinál Miloslav Vlk, arcibiskup pražský.

V 17:00 budou kapitulní nešpory v latině.

Převzato z TS ČBK.
31. 10. 2008