Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Maďarská katolická literatura

Debata, která se vedla a stále vede o české katolické literatuře, vynesla na světlo řadu pozapomenutých osobností domácí literatury a odhalila síly a tendence, které působily v české kultuře, publicistice i politice. Díky objevným pracím byl kulturní a literární život českých katolických nebo s katolicismem sympatizujících osobností vtažen do širších, evropských souvislostí a kontextů. Známe tak klíčové impulzy, které k nám pronikaly z Francie, známe rámcově tendence, jimiž působilo německojazyčné prostředí, tušíme, v čem se odlišovala situace v Polsku. Velkou neznámou nicméně stále představuje literární a kulturní dění katolického prostředí v Maďarsku, dřívějším Uhersku. Co se skrývá za těžko překročitelnou jazykovou bariérou? Jak se proměňovalo a umělecky působilo katolické milieu v zemi, s níž jsme po staletí tvořili jeden celek? Jaké tendence, mechanismy a síly zde fungovaly, v čem se liší a v čem jsou naopak blízké?

O těchto a dalších otázkách bude hovořit ve své přednášce, po níž bude následovat debata, profesor slovanských literatur na Budapešťské univerzitě a současný ředitel Maďarského institutu v Praze Róbert Kiss Szemán. (www.dominikanska8.cz)

28. 02. 2012