Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Malá výstava o kardinálu Beranovi

Na pěti panelech budou zveřejněny reprodukce vybraných dokumentů a fotografií, které poukazují na některé Beranovy životní události a zároveň ilustrují jeho zápas za svobodu katolické církve a české společnosti. Zmíněni jsou nejbližší spolupracovníci Josefa Berana a vývoj jejich dalšího života po únorovém převratu roku 1948. Reprodukce archivních materiálů přináší informace o internaci a nuceném odchodu tohoto českého primase do zahraničí. Jeho působení v exilu charakterizuje citát z jeho proslovu na II. vatikánském koncilu, ve kterém vyzývá shromáždění na sněmu k jasnému prohlášení s ohledem na závažnost a aktuálnost otázky náboženské svobody a svobody svědomí.

Uvedená výstava byla projektována již jako součást výstavy větší, která se bude zabývat tématem pronásledování Církve římskokatolické v letech 1948 - 1960, a která bude zahájena letos v říjnu v klášteře premonstrátů na Strahově. Základním záměrem této rozsáhlé výstavy, projektované Archivem bezpečnostních složek, který má ve své správě archiválie z provenience bývalé komunistické tajné policie (Státní bezpečnosti), bude zmapování šíře perzekuce církve totalitním režimem v Československu a postižení mocenských nástrojů i konkrétních metod, užívaných k likvidaci církevního, respektive duchovního života společnosti.

Výstava k Josefu kardinálu Beranovi bude k vidění od 13. – 20. května 2009 v prostorách Katolické teologické fakulty v Praze Dejvicích. (ap)

12. 05. 2009