Vyhledávání Menu

Malý výlet

 27. dubna se uskuteční malý výlet Akademie nejen pro seniory ke Svaté bráně milosrdenství do kostela Nejsvětějšího Srdce Páně na Vinohrady. Sraz je v 9.30 před kostelem, následuje prohlídka s výkladem a v 10.30 mše svatá, kterou bude sloužit P. Jan Houkal.

Akademie nejen pro seniory

Akademie nejen pro seniory je pravidelný cyklus setkávání otevřené skupiny nejen seniorů se zajímavými hosty, kněžími, řeholníky i laiky, kteří přednášejí a se svým publikem diskutují na poutavá témata z oborů teologie, religionistiky, liturgiky, historie, umění... Vyprávějí o své práci pro církev, seznamují své posluchače s historií z pohledu své specializace i s aktuálním děním.

Setkání se konají každou 2. a 4. středu v měsíci
od 9.30 do 11.00 v Pastoračním středisku
(kostel sv. Vojtěcha), Kolejní 4, Praha 6 – Dejvice.

Do programu Akademie patří také výlety, kdy navštěvujeme zajímavá místa, a také jeden celodenní, kdy v květnu vyjíždíme objevovat klenoty nejen pražské arcidiecéze.
Podstatným bodem otevřeného, volného společenství jsou tradiční duchovní obnovy v adventním a postním období. Je jim věnováno jedno středeční dopoledne a kromě rekolekčních zamyšlení nabízí možnost přistoupit ke svátosti smíření a účasti na mši svaté.
Na přednášky se nemusíte předem přihlašovat (výjimkou jsou výlety), jen přijít, sednout si a poslouchat. Vstupné je dobrovolné.

 27. 4. 2016  Malý výlet (pouť k Svaté bráně v kostele NSP, nám. Jiřího z Poděbrad – od 9.30 prohlídka kostela s výkladem, od 10.30 mše svatá)

 11. 5. 2016  Spiritualita Ch. Foucaulda
    Malá sestra Ježíšova Kathy (Kanada)
    POZOR – změna času  10.15–12.00 a místa: KTF Thákurova 3 (opačný vchod než z Kolejní), posluchárna P8.

 25. 5. 2016  Celodenní výlet (Bečov – relikviář sv. Maura, klášter Teplá – Svatá brána, Toužim)
    8.00 – 18.00 hod. Cena 300 Kč + vstupné do Bečova

21. 04. 2016