Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Média - dobrý sluha, ale zlý pán

Akce se koná v budově Vzdělávacího institutu Sdružení České katolické charity, Praha 2, Máchova 7. Pořadateli jsou Hnutí Křesťan a práce, o.s., ve spolupráci s Centrem pro sociální otázky při České biskupské konferenci, Křesťanským institutem v Ostravě, Radiem Proglas Brno, Katolickým týdeníkem, Institutem komunikace pod záštitou pražského arcibiskupství a s dalšími organizátory. Na tomto semináři se svými příspěvky kromě jiných vystoupí také prof. Vladimír Smékal, Leo Pauwels, Erik Hendrickx, Jiří Zajíc či P. Martin Holík.

Zahájení a představení projektu proběhne v pondělí 26. 5. v 10 hodin (registrace účastníků od 8:30). Následují referáty: Prof. Vladimír Smékal, CSc. bude přednášet na téma Role komunikace v každodenním světě – antropologický pohled. Leo Pauwels a Erik Hendrickx seznámí přítomné s příspěvkem nazvaným Jak vypadá působení médií v současné Belgii, po němž následuje diskuse.

Mgr. Jiří Zajíc promluví o Obraně společnosti proti tyranii médií – občanský pohled; jedno z vystoupení P. Martina Holíka je nazváno Křesťanská odpovědnost za média ve veřejném prostoru, rovněž pokračující diskusí; přítomní si vyslechnou i další příspěvky. Ukončení semináře je plánováno na úterý 27. 5. v 18:00.

 

Program

Pondělí 26. května 2008

10:00 – 10:30         Zahájení a představení projektu

10:30 – 11:30         Prof. PhDr. Vladimír Smékal, CSc., FSS MUNI, Brno: Role komunikace v každodenním světěantropologický pohled (proč lidé komunikují, jaké typické potíže lze pozorovat v současné mezilidské komunikaci, aktuálnost biblického příběhu o babylonské věži) – referát s diskusí

11:30 – 12:30         Leo Pauwels, čestný ředitel Evropského centra pro zaměstnanecké záležitosti (Belgie)

                             Erik Hendrickx, ředitel Sylvester productions (Belgie): Jak vypadá působení médií v současné Belgii

                             Diskuse a otázky po každém z referátů

12:30 – 14:00         Polední přestávka

14:00 – 15:00         PhDr. Jaromír Volek, katedra mediálních studií žurnalistiky FSS MU, Brno: Postavení prostředků hromadné komunikace jako nositelů poselství a ontologické jistotysociologický a mediální pohled (média jako nositelé ústředních poselství, jako šance i překážka v komunikaci, jako šance pro solidaritu, jako instituce zábavy) –  referát s diskusí

15:00 – 15:15         Přestávka

15:15 – 16:15         Ing. Jiří Mikeš, Asociace reklamních agentur:  Média jako byznysekonomický pohled (zákony trhu v pozdním kapitalismu, mediální podnikání a jeho odlišnost proti jiným typům podnikání a jejich důsledky – reklama a sledovanost, návykovost, zábava na úkor pravdy) – referát a diskusní blok

16:15 – 16:30         Přestávka

16:30 – 16:45         Mgr. Jiří Zajíc, Centrum pro sociální otázky při ČBK: Úvod do tématu: Obrana společnosti proti tyranii médií občanský pohled

16:45 – 18:30         Workshop ve skupinách k uvedenému tématu

18:30 – 19:00         Prezentace závěrů workshopu

20:30 – 22:00         Možnost setkání s  diskusí (s redakcemi náboženského vysílání v ČT, ČRo, s Tiskovým oddělením ČBK a redakcí KT)

 

Úterý 27. května 2008

9:30 – 10:30           Ing. Mgr. Marie Nováková, pedagogická sekce Etického fóra ČR: Mediální etika: teorie a skutečnostpedagogický pohled (Proč se bránit? Koho bránit? Jak se bránit?) – referát s diskusí

10:30 – 10:45         Přestávka

10:45 – 12:00         P. Ing. Martin Holík, rádio Proglas, televize NOE: Křesťanská odpovědnost za média ve veřejném prostoru (pohled církevních dokumentů, reálné zkušenosti z 18 let posttotality) – reflexe a následná diskuze

12:00 – 13:30         Polední přestávka

13:30 – 14v15         Sara Mels (vědecká pracovnice Univerzitního centra sv. Ignáce v Antverpách, Belgie): Hlavní poselství konference UCSIAVěřit médiím?

14:15 – 14:30         Přestávka

14:30 – 14:45         P. Ing. Martin Holík, rádio Proglas, televize NOE: Úvod do tématu: Média a křesťanské poselství evangelizační pohled

14:45 – 16:45         Workshop k uvedenému tématu

16:45 – 17:00         Přestávka

17:00 – 17:30         Prezentace závěrů workshopu

17:30 – 18:00         Výhledy a závěr semináře

Poznámka: Lektoři, jejichž jméno je vyznačeno tučně, již potvrdili svoji účast.

 

Místo konání:       

Vzdělávací institut Sdružení České katolické charity, Praha 2, Máchova 7

Doprava v Praze: Stanice metra A – Náměstí Míru, odtud tramvaj č. 22, 23 na ulici Jana Masaryka, potom doprava  –  Máchova ulice

20. 05. 2008