Vyhledávání Menu

Membra Jesu Nostri

Kantáty vznikly v roce 1680.

Každá z kantát je věnována jedné z částí Kristova těla umučeného na kříži. Ústřední motiv a také základ textů pro svoje kantáty čerpal Buxtehude ze středověké pašijové básně Salve mundi salutare, jejímž autorem je s největší pravděpodobností Arnulf z Louvain (+1250). Jednotlivé strofy básně jsou zhudebněny jako krátké árie, vnitřní jednotu kantát pak umocňuje ritornel, který spojuje jednotlivé strofy – árie. Vstupní a totožné závěrečné concerto na biblický text pak přináší dokonalou symetrii jednotlivých částí cyklu.

Celé dílo vede posluchače k hluboké meditaci a tichému rozjímání Kristova utrpení na kříži.

Membra Jesu Nostri

cyklus kantát pro sóla, sbor a orchestr

      1.      Ad pedes

      2.       Ad genua

      3.       Ad manus

      4.       Ad latus

      5.       Ad pectus

      6.      Ad cor

      7.      Ad faciem

plakát ke stažení zde  40803

10. 03. 2015