Vyhledávání Menu

Městská misie u Panny Marie Sněžné


Komunita Emmanuel pořádá společně s evangelizační školou komunity z německého Altöttingu a pražskými bratry františkány městskou misii v Praze u Panny Marie Sněžné. Misie se bude konat od pátku 20. do neděle 22. května 2016.


61002


V pátek se koná evangelizace na Jungmannově náměstí s pozváním k modlitbě k Panně Marii Sněžné - Evangelizační škola komunity Emmanuel z Altöttingu. Totéž co v pátek, plus prostor pro setkání s komunitou Emmanuel v nádvoří před kostelem P. Marie Sněžné a pozvání k modlitbě do kostela se bude konat také v sobotu.

Hlavní body misie jsou v Setkání mladých (koncert evangelizační školy komunity Emmauel a prostor pro setkání v klubu v prostorách kláštera Panny Marie Sněžné) a večer pro páry na téma Odpuštění (setkání v kostele Panny Marie Sněžné) – obě akce v pátek v 19.00 hodin.

V sobotu je stěžejní akci od 20.00 hodin večer Božího milosrdenství v kostele Panny Marie Sněžné vedený komunitou Emmanuel. (Společné chvály, impuls, svědectví, komentovaná adorace, příležitost k přímluvné modlitbě a ke svátosti smíření.) Tyto večery jsou vždy provázeny Božím požehnáním a oslovují lidská srdce. (Jaromír a Eva Strašákovi)

Aleš Pištora 19. 05. 2016