Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Metropolitní kapitula u sv. Víta v Praze spustila nové internetové stránky

Na stránkách bude neustále aktualizován přehled pořádaných akcí. Vedle pravidelných bohoslužeb se totiž v katedrále odehrává množství nejrůznějších mimořádných událostí. Stránky budou také zdrojem praktických informací pro poutníky a návštěvníky pražské katedrály (otvírací doba, doprava, možnost parkování atd.). Také farnost zde bude mít prostor pro informování svých farníků.

Velmi jasně je zpracován oddíl stránek pojednávající o historii pražského chrámu. Je rozdělen do čtyř částí. Vedle historie katedrály líčí také historii Metropolitní kapituly, která je skutečně zajímavá a také starší než historie katedrály samé. Počátky svatovítské kapituly lze totiž spatřovat již v kolegiu kněží při kostele svatého Víta na Pražském hradě, které připravovalo zřízení samostatné diecéze v roce 973. Ještě o něco starší je historie Svatovítského pokladu, který vznikal zároveň s první svatyní sv. Víta  vystavěnou na Pražském hradě sv. Václavem (929-935). Na stránkách se lze také dozvědět základní informace o Knihovně pražské metropolitní kapituly, která patří k nejstarším historickým knihovnám v České republice.

Své místo má na stránkách také liturgická hudba. I ona má svou historii, která je zde nastíněna. Důležitější však je, že v katedrále dnes působící Pražský katedrální sbor, který zahájil svou činnost v roce 1999, je velmi aktivní a získal si za dobu své existence jistý věhlas.

Metropolitní kapitula na svých stránkách také informuje o akcích, které pořádá sama nebo ve spolupráci s jinou institucí. Plánuje doprovodné akce k velkolepé výstavě Sv. Václav – ochránce České země pořádané Arcibiskupstvím pražským a Národní galerií od 19. prosince 2008, spolupracuje na adventním koncertu Hradní stáže dne 5. prosince 2008 v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha a připravuje stálou expozici Svatovítského pokladu pod záštitou prezidenta republiky a v úzké spolupráci se Správou Pražského hradu.

Správce majetku a ředitel Pavel Kopačka doufá, že se návštěvníkům budou stránky zamlouvat, a těší se na reakce, které lze posílat na kontakty uvedené na stránkách.

(ap)

Stránky naleznete na adrese: www.mekapha.cz

22. 10. 2008