Vyhledávání Menu

Mezi odpovědností a solidaritou

Centrum Dominikánská 8 pořádá ve čtvrtek 20. března 2014 od 19.30 hodin debatní večer o křesťanském pohledu na sociální politiku. V barokním refektáři kláštera dominikánů u sv. Jiljí v Praze (Jilská 7a) budou diskutovat prof. Lubomír Mlčoch a doc. Michal Opatrný.

Z křesťanského pohledu by středem debaty o sociální politice neměly být různé jevy ve společnosti a návrhy jejich řešení, ale člověk a jeho lidská důstojnost. Nejedná se tedy jen o zajištění nezbytných materiálních podmínek k životu pro každého: důstojnost člověka zahrnuje také svobodu a zodpovědnost za své jednání. Klíčovým tématem večera proto bude vztah mezi odpovědností za sebe sama i za druhé a solidaritou s potřebnými.

Diskutovat se bude o zdravém vztahu mezi odpovědností za sebe sama a pomocí, kterou mají lidé v těžké sociální situaci právo očekávat. Dalším důležitým tématem je rodina, která je základní strukturou mezilidské solidarity – po staletí měla právě rodina za úkol postarat se o děti, nemocné, staré lidi… Dnes však má stát tendenci tuto roli stále více přebírat, a proto je třeba přemýšlet o vzájemné roli rodiny a státu i o rodinné politice. Více na http://dominikanska8.cz. (Filip Boháč)

Aleš Pištora 18. 03. 2014