Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Mezinárodní festival Mene Tekel

Jako již každý rok připravili organizátoři sedm dní k oživení paměti a (s)vědomí české společnosti. Představeny budou svědectví bývalých politických vězňů, umělecká reflexe doby totality v českém filmu, objektivní pohled historiků, filmové a televizní dokumenty, knihy s příběhy živoucích legend, verše žalářovaných mužů a žen, rozsudky, dopisy, osobní věci vězněných, pohled dětí na druhou polovinu dvacátého století a promluví zahraniční osobnosti zabývající se otázkami totality.

Ekumenickou bohoslužbu za popravené, umučené, zemřelé politické vězně v rámci festivalu budou 27. února v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha sloužit pražský arcibiskup Dominik Duka OP a předseda Ekumenické rady církví Joel Ruml. Spoluúčinkuje pěvecký sbor ČVUT, sbormistr Jan Steyer.

Festival Mene Tekel, nad kterým převzal záštitu také pražský pomocný biskup Václav Malý, pořádá občanské sdružení Umění bez bariér, hl. m. Praha, Konfederace politických vězňů ČR, Ústav pro studium totalitních režimů, ÚDV.

Název festivalu pochází z nápisu „Mené, mené, tekel, ú-parsín“ napsaného na stěně královského paláce krále Belšesara. Jak můžeme číst u proroka Daniela v 5. kapitole, byla tato věta varováním pro pyšného krále, syna mocného Nabúkadnesara, který se podle Danielových slov (kniha Daniel 5,24) povýšil nad Pána nebes. „Proto bylo od něho posláno zápěstí ruky a napsáno toto písmo. Toto pak je písmo, které bylo napsáno: »Mené, mené, tekel ú-parsín«. Toto je výklad těch slov: Mené - Bůh sečetl tvé kralování a ukončil je. Tekel - byl jsi zvážen na vahách a shledán lehký. Peres - tvé království bylo rozlomeno a dáno Médům a Peršanům. Belšasar hned poručil, aby Daniela oblékli do purpuru, na krk mu dali zlatý řetěz a rozhlásili o něm, že má v království moc jako třetí. Ještě té noci byl kaldejský král Belšasar zabit.“ (Aleš Pištora)

Více informací o programu festivalu naleznete na stránkách www.menetekel.cz.

14. 02. 2011