Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Mezinárodní varhanní soutěž Petra Ebena

Organizace soutěže:

I. kategorie: je určena všem kandidátům z České a Slovenské republiky, jejichž věk nepřesáhne ke dni zahájení 26 let (s dovršením k 11. 10. 2008) a kteří nestudují nebo nestudovali varhanní obor na školách s profesionálním zaměřením typu konzervatoří, středních a vysokých hudebních škol apod. Soutěž je dvoukolová – na nástroji v Knihovně Petra Bezruče.

II. kategorie: pro kandidáty profesionální formace v oboru hry na varhany, jejichž věk nepřesáhne ke dni zahájení soutěže 19 let (s dovršením ke 14. 10. 2008). Soutěž je dvoukolová – na nástroji v Knihovně Petra Bezruče. Tato kategorie je přístupná kandidátům ze všech zemí.

III. kategorie: týká se kandidátů profesionální formace v oboru hry na varhany, jejichž věk nepřesáhne ke dni zahájení soutěže 26 let (s dovršením k 20. 10. 2008). Soutěž je tříkolová – na nástrojích v Knihovně Petra Bezruče (I. kolo), v chrámu Svatého Ducha (II. kolo) a v konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie (III. kolo). Kategorie je otevřena pro uchazeče ze všech zemí.

Kandidáti splňující podmínky k účasti v nižší  kategorii se mohou zúčastnit soutěže ve vyšší kategorii, mohou však soutěžit pouze v jedné kategorii a musí splnit věkovou podmínku.

Předsedou poroty pro I. a II. kategorii je Petr Rajnoha, pro III. kategorii Halgeir Schiager (Norsko).

Přihlášky, svou fotografii v pasovém formátu a kopii dokladu o úhradě účastnického poplatku je potřeba odeslat nejpozději do 16. května 2008. 

Kontakt: Církevní konzervatoř Opava, Beethovenova 1, 746 01 Opava,                   tel./fax.: + 420 553 714 257, + 420 553 714 307, e-mail: organ@konzervator.cz

Přihláška (dokument Adobe PDF)Přihláška 39.8 KB

Více informací o soutěži: www.konzervator.cz/organ

16. 04. 2008