Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Mikuláš přijde do Mikuláše

Od 1. prosince v malostranském chrámu také začínají adventní koncerty. O adventních sobotách a nedělích se převážně barokní a klasicistní hudba rozezní vždy od 17.00 hodin. Návštěvníci se mohou těšit na známé skladby A. Vivaldiho, J. S. Bacha, G. F. Händela či W. A. Mozarta nebo J. Haydna.

Malostranský kostel sv. Mikuláše, jehož mohutná kupole a štíhlá věž jsou neodmyslitelnou součástí malostranského panoramatu, je jedním ze tří pražských kostelů, které jsou sv. Mikuláši zasvěceny. Barokní výstavba celého jezuitského areálu začala v roce 1673. Během rozhodující fáze stavby vedl stavební práce Kryštof Dienzehofer a po jeho smrti stavbu dokončil jeho syn Kilián Ignác Dienzehofer. Ten také navrhl unikátní řešení klenby a mohutnou kupoli. Stavba byla dokončena roku 1752, kdy byla hotova rovněž věž se zvonicí, kterou upravoval Anselmo Lurago.

Mikuláš z Myry žil na přelomu 3. a 4. století. Pocházel z řeckého Patrasu a stal se biskupem v městě Myra v dnešní Malé Asii. Tady zažil pronásledování křesťanů za Galeria Maximina. Zúčastnil se prvního nikajského koncilu, kde se tvrdě postavil proti přívržencům ariánství. Zemřel 6. prosince kolem roku 350.

Už za svého života byl velmi oblíbený mezi lidem, proslul štědrostí k potřebným, jako obránce víry před pohanstvím a zachránce nespravedlivě obviněných. Známá je legenda o ovdovělém otci tří dcer, kterým hrozilo, že budou prodány do nevěstince. Mikuláš se to dozvěděl a třikrát po sobě vhodil v noci do jejich domu oknem váček s penězi. Tři váčky s penězi, někdy v podobě zlatých jablek nebo koulí, se staly jeho neomylným atributem. Svatý Mikuláš je uctíván jako patron námořníků, obchodníků, lukostřelců, dětí, lékárníků, právníků, studentů a vězňů. Více na www.stnicholas.cz. (Aleš Pištora)

29. 11. 2012