Vyhledávání Menu

Mikuláš přijde do Mikuláše

Ve čtvrtek 5. prosince 2013 se v chrámu sv. Mikuláše na Malé Straně od 17.00 hodin koná mikulášské odpoledne pro děti. Na zajímavé povídání rektora kostela o sv. Mikuláši P. Vojtěcha Eliáše jsou zvány všechny děti i rodiče. Slavnostní bohoslužba ke cti sv. Mikuláše se koná 6. prosince od 17.00 hodin.

Mikuláš z Myry žil na přelomu 3. a 4. století. Pocházel z řeckého Patrasu a stal se biskupem v městě Myra v dnešní Malé Asii. Tady zažil pronásledování křesťanů za Galeria Maximina. Zúčastnil se prvního nikajského koncilu, kde se tvrdě postavil proti přívržencům ariánství. Zemřel 6. prosince kolem roku 350.

Už za svého života byl velmi oblíbený mezi lidem, proslul štědrostí k potřebným, jako obránce víry před pohanstvím a zachránce nespravedlivě obviněných. Známá je legenda o ovdovělém otci tří dcer, kterým hrozilo, že budou prodány do nevěstince. Mikuláš se to dozvěděl a třikrát po sobě vhodil v noci do jejich domu oknem váček s penězi. Tři váčky s penězi, někdy v podobě zlatých jablek nebo koulí, se staly jeho neomylným atributem. Svatý Mikuláš je uctíván jako patron námořníků, obchodníků, lukostřelců, dětí, lékárníků, právníků, studentů a vězňů. Více na www.stnicholas.cz. (Aleš Pištora)

Aleš Pištora 04. 12. 2013