Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Mikulášská sbírka na bohoslovce

Konkrétně bylo v roce 2007 z fondu poskytnuto:  

• Nadaci Arcibiskupský seminář v Praze na krytí pobytu bohoslovců v semináři (poskytnuto 864.000 Kč)

• Arcibiskupskému semináři University Karlovy příspěvek na stravné bohoslovců (poskytnuto 117.316 Kč)

• Teologickému konviktu v Olomouci příspěvek na úhradu pobytu bohoslovců (poskytnuto 54.000 Kč)

• Příspěvek bohoslovcům (poskytnuto 20.700 Kč na Velikonoce a Vánoce)

• Příspěvek KTF UK na jáhenský pastorační rok (poskytnuto 7.320 Kč)

Zdrojem pro tyto příspěvky byla Mikulášská sbírka na bohoslovce a dále Svatopetrská sbírka na bohoslovce (v roce 2007 činil výtěžek obou sbírek celkem 1.051.717 Kč), dále nepoužitá část fondu z roku 2006 ve výši 373.811 Kč a individuální dary na bohoslovce ve výši 23.217 Kč. Do roku 2008 byla převedena částka 385.409 Kč.

Tento víkend (28.-30. 11.) se v Arcibiskupském semináři v Praze koná již tradiční adventní víkendové setkání pro mladé muže, které pořádají bohoslovci českých diecézí. --> Více 

Foto: Arcibiskupský seminář v Praze

(aj)

27. 11. 2008