Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Mikulášská sbírka na bohoslovce

Každoročně jsou organizovány dvě sbírky na bohoslovce - Mikulášská sbírka a Svatopetrská sbírka. V roce 2009 činil výtěžek obou sbírek celkem 1 221 586,- Kč. Z vybrané částky byl poskytnut příspěvek Nadaci Arcibiskupský seminář v Praze na krytí pobytu bohoslovců v semináři, Arcibiskupskému semináři University Karlovy příspěvek na stravné bohoslovců, Teologickému konviktu v Olomouci příspěvek na úhradu pobytu bohoslovců a bohoslovcům (na Velikonoce a Vánoce).

V Arcibiskupském semináři v Praze se v současné době připravuje 26 bohoslovců v pěti ročnících, z toho 3 za pražskou arcidiecézi. Představenými semináře jsou rektor Mons. ThLic. Artur Matuszek a spirituál P. Miloslav Kabrda, SDB. Kněžský seminář má za úkol vychovávat budoucí kněze. Klade se zde důraz na přípravu lidskou, duchovní a pastorační.

V České republice existují dva semináře. Bohoslovci českých diecézí studují v Arcibiskupském semináři v Praze a svou intelektuální formaci získávají na Katolické teologické fakultě UK. Moravští bohoslovci  studují v Arcibiskupském kněžském semináři v Olomouci a teologické poznatky získávají na Cyrilometodějské teologické fakultě Univerzity Palackého.

O založení kněžských seminářů bylo rozhodnuto po tridentském koncilu. Semináře sloužily k výchově i intelektuální přípravě (také se v nich vyučovalo). U nás byla politická situace v 16. století poněkud složitější a proto arcibiskupský seminář v Praze, pro který byla pražským arcibiskupem kardinálem Harrachem zakoupena budova Královského dvoru, začal po velkých těžkostech fungovat až roku 1635. K velké změně došlo roku 1775 zrušením jezuitského řádu. Arcibiskupský seminář se přestěhoval do dnešního Klementina a stal se tak jediným seminářem v Praze. Za vlády Josefa II. byl vytvořen generální seminář plně pod světskou správou se sídlem ve Vídni. Po jeho smrti se však seminář opět stává církevní institucí. V Klementinu byl seminář až do roku 1929, kdy byla dokončena budova v Dejvicích, kterou dal postavit arcibiskup Kordač. Fungování semináře v nové budově bylo přerušeno druhou světovou válkou a v roce 1953 také komunisty, kteří ho přesunuli do Litoměřic. Po sametové revoluci v roce 1990 bylo umožněno, aby se seminář vrátit zpět do Prahy. (Aleš Pištora)

02. 12. 2010