Vyhledávání Menu

Milé dozvuky pouti farností a rodin

Ovoce pouti farností a rodin k bráně milosrdenství v kostele Nejsvětějšího Srdce Páně 30. 4. se postupně projevuje v životech jednotlivých rodin a farností. Rádi bychom se podělili o radost ze dvou dopisů, které jsme v souvislosti s poutí dostali.

62805

Prvním je poděkování Cesty domů za dar poutníků – 31 091 korun, které se vybraly při poutní bohoslužbě. Bude využit ve prospěch pomoci pacientům a jejich rodinám v jejich posledních společných chvílích.  Plné znění děkovného dopisu najdete zde.

Druhým dozvukem je také poděkování, které připutovalo až z  Vatikánu. K tomu si dovolím malé vysvětlení. S přípravou pouti Pastoračnímu středisku Centru pro rodinu pomáhali dobrovolníci a mezi nimi nejvíc ležela pouť na srdci Ing. Jakubovi Šerých z Modřanské farnosti. Z radosti nad tím, že se pouť tak vydařila a z vděčnosti za Rok milosrdenství, dostal nápad napsat o tom papeži Františkovi. Společně se nám podařilo ho uskutečnit. Shodou okolností jsme s manželem hned následující týden odjížděli na pouť do Říma, a tak jsme mohli dopis s poděkováním za vyhlášení Roku milosrdenství a s informací o pouti ilustrovanou dvěma pěknými velkými foty doručit osobně. Sice ne přímo do vlastních rukou, ale švýcarské gardě u brány Porta Santa Anna.

Protože poděkování bylo psáno jménem poutníků z Prahy, odpověď, která na sebe nenechala dlouho čekat, je také tak trochu zprávou pro všechny poutníky, proto ji se svolením pana Šerých uveřejňujeme. Za pozornost stojí, že dopis z Prahy je datován 6. 5. a odpověď 19. 5. Vzhledem k tomu, že komunikace proběhla ve španělštině, připojujeme znění obou dopisů v českém jazyce.


Drahý Svatý otče,

chceme Vám ze srdce poděkovat!

V knize proroka Izaiáše je psáno: Hledejte Hospodina, když je možné ho najít, vzývejte ho, když je blízko! (Iz 55,6)

Tím, že jste vyhlásil Svatý rok Božího milosrdenství a navíc rozhodl o otevírání Svatých bran po celém světě, přiblížil jste nám Hospodina ještě více, než kdy jindy. Rozhodli jsme se tuto příležitost nepromarnit a 30. dubna jsme uspořádali v Praze pěší pouť farností a rodin do jedné ze Svatých bran – kostela Nejsvětějšího Srdce Páně.

Hospodin nám žehnal, bylo úžasné počasí a na poutní mši se sešlo kolem 450 věřících.

Jsme Vám vděční za tuto krásnou příležitost a zůstáváme s Vámi v modlitbě!

                 Za všechny poutníky Jakub Šerých

__________________________________________________________

Drahý v Pánu:

Pohnut pocity Vaší synovské věrnosti a náklonnosti, bylo pro mne laskavostí informovat Svatého otce o Vašich apoštolských aktivitách.

Jeho Svatost papež František vítá tento projev srdečné blízkosti, a prosí Vás, abyste se modlili za něho i za plody jeho služby svatému Božímu lidu, zatímco on uděluje ze srdce Apoštolské požehnání, pro Vás, vaši rodinou a další blízké. 

Využívám této příležitosti k vyjádření ujištění o mé úctě a respektu v Kristu.

Mons. Paolo Borgia, Poradce

 

 

Jana Šilhavá 08. 06. 2016