Vyhledávání Menu

Milosrdné sestry spolu s pacienty oslaví den nemocných

Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského a Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského pořádají 11. února 2014 oslavu XXII. Světového dne nemocných. Mše svatá v kostele sv. Karla Boromejského bude slavena od 15.00 hodin.

U příležitosti Světového dne nemocných se v kostele sv. Karla Boromejského (Vlašská 36, Praha 1) od 10.00 hodin koná celodenní adorace. Po celý den během adorace bude možné přistupovat ke svátosti smíření a svátosti nemocných. Bude také možné požádat o individuální přímluvnou modlitbu za uzdravení. V kostele bude k dispozici košík, kam bude možné vhodit své prosby a jména nemocných. Na tyto úmysly se pak věřící budou při adoraci jmenovitě modlit.

Světový den nemocných se z podnětu papeže Jana Pavla II. slaví od roku 1993. Za den tohoto svátku byl zvolen 11. únor. Před více než 150 lety, v roce 1858, se v Lurdech v tento den poprvé zjevila Panna Maria chudé a nemocné čtrnáctileté Bernadettě Soubirousové. Od té doby se Lurdy staly symbolem Panny Marie. Světový den nemocných připomíná utrpení a nemoc jako něco, co k lidskému životu patří, ačkoli na to mnohdy chceme zapomenout. Více na www.nmskb.cz. (Aleš Pištora)

Aleš Pištora 07. 02. 2014