Vyhledávání Menu

Mimořáná mše svatá za nemocné


Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP bude ve čtvrtek 28. dubna 2016 od 15.30 hodin sloužit v Ústřední vojenské nemocnici v Praze - Střešovicích mimořádnou mši svatou za nemocné. Bohoslužba se bude konat v kapli, kterou kardinál Duka loni v dubnu požehnal, aby mohla sloužit pravidelným čtvrtečním bohoslužbám.


59568

Foto: www.nemocnicnikaplan.cz


Vybudováním kaple se vytvořilo důstojné duchovní prostředí pacientům, návštěvníkům i zaměstnancům vojenské nemocnice všech vyznání. Kaple nese jméno Milosrdného Samaritána, který je symbolem prokazování milosrdenství a pomoci druhým. Je vybudována na základě návrhu autorů Ing. Arch Ivana Vavříka a Ing. arch. Matyáše Roitha.

Duchovní služba má v nemocnici pevně zakotvenou tradici. Vzhledem k tomu, že je střešovická nemocnice nemocnicí vojenskou, poskytují a zprostředkovávají zde duchovní službu vojenští kaplani. Prvním z nich byl od roku 2007 Pavel Ruml, který působí jako vojenský kaplan AČR již od roku 1999. V současnosti ve Střešovicích působí mjr. Jan Blažek. Oba jsou evangeličtí faráři, na vyžádání zprostředkují návštěvu duchovních jiných církví.

Zpočátku nebyl o duchovní službu příliš zájem, postupně si přítomnost kaplana žádalo stále více pacientů, kteří oceňují zejména přítomnost, dar naslouchání, vnímavost, někteří si vyžádají i čtení z Písma. V roce 2014 bylo vykonáno na 800 návštěv, každý čtvrtek byla zajištěna katolická bohoslužba v původní nemocniční kapli. Katolický kněz je vyžádán k vysluhování svátosti zhruba 10krát do měsíce. Letos již uskutečnil kaplan vojenské nemocnice na 300 návštěv. O možnosti využití duchovní služby je pacient informován zpravidla při vstupním pohovoru s ošetřovatelským personálem a je jen na jeho vůli, zda si duchovní službu vyžádá. Více na www.uvn.cz. (Aleš Pištora)

Aleš Pištora 21. 04. 2016