Vyhledávání Menu

Ministr Zaorálek uvítal ukrajinské děti na ozdravném pobytu

Ministr zahraničních věcí Lubomír Zaorálek uvítal 2. února 2015 v Solenicích u Příbrami první turnus tří desítek dětí z Ukrajiny, které přijely na dvoutýdenní ozdravný pobyt. Volnočasový program zajišťuje pro děti Farní charita Příbram.

Děti dorazily do hotelu Solenice, rekreačního zařízení Ministerstva vnitra, dnes krátce po 13 hodině. Za sebou měly 24 hodinovou cestu autobusem. Po obědě je osobně uvítal ministr zahraničních věcí Lubomír Zaorálek i zástupci Charity Česká republika.Ministerstvo zahraničních věcí a Ministerstvo vnitra spolupracuje totiž na projektu s Charitou, která bude pro děti ve věku od 10 – 15 let připravovat výukový a volnočasový program. Dnešního přivítání se zúčastnil také Lukáš Curylo, ředitel Charity Česká republika: „Rádi jsme přijali nabídku Ministerstva zahraničních věcí spolupracovat na organizaci ozdravných pobytů pro ukrajinské děti. Charita pomáhá Ukrajině v řadě projektů více než 20 let a je také dlouholetým partnerem Ministerstva vnitra v projektu MEDEVAC, kdy také zajišťujeme sociální asistenci příslušníkům cizích zemí během jejich pobytu v České republice.“

„Výuka bude v dopoledních hodinách zajištěna v Gymnáziu Příbram,“ říká ředitel místní Farní charity Ing. Jiří Kala. „V rámci volnočasových aktivit děti podniknou řadu výletů například na Pražský hrad, pražskou ZOO či Petřínskou rozhlednu. Poznají poutní místo Svatou Horu či Hornické muzeum v Příbrami. Budou se věnovat sportu, hrám i tvořivým aktivitám.“

Ministerstvo zahraničních věcí ve spolupráci s Ministerstvem vnitra pozvalo do České republiky celkem devadesát dětí. Přijedou ve třech čtrnáctidenních turnusech. Zastoupeny jsou děti s krajanskou vazbou na Českou republiku i přesídlení sirotci z konfliktních oblastí na východě země. (Jarmila Lomozová)

Aleš Pištora 03. 02. 2015