Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Ministranti podřipského vikaritátu se setkají v Hostíně u Vojkovic

Na programu je nácvik liturgie, mše sv., přednáška, oběd, hry, soutěž, oběd, fotbálek. Předpokládaný konec je v 16:00. S sebou ministrantské oblečení, sportovní oblečení, 50,- Kč na oběd. Bližší informace sdělí P. Benedikt Hudema, administrátor farnosti Neratovice, který je zároveň pověřený péčí o ministranty v pražské arcidiecézi - tel: 315 683 336.

Setkání ministrantů se konají pravidleně jednou měsíčně. O posledním sektání, které se uskutečnilo na Svaté Hoře, napsal jeden z účastníků, dvanáctiletý Daniel Průša:

"Ministrantská setkání jsou vždy každou druhou sobotu v měsíci. Konají se na různých místech. Byli jsme již  např. na Tetíně, v Kolíně, v Novém Strašecí , několikrát v Praze atd. Scházíme se vždy ministranti  z různých farností. Začínáme mší svatou, potom následuje přednáška na nějaké téma  a test. Po obědě téměř pokaždé hrajeme fotbal.

Poslední ministrantské setkání se odehrálo na Svaté hoře v Příbrami, kde byla arcidiecézní pouť za kněžská a řeholní povolání.. Setkání začínalo jako vždy mší svatou.  Po mši svaté jsme měli rozchod, byl to vlastně čas na oběd. Potom jsme měli krátkou přednášku o kněžském semináři. Po přednášce nám otec Benedikt rozdal papíry a začínala hra, která byla o Svaté Hoře. Rozdělili jsme se do skupinek a plnili úkoly. Když nějaká skupinka měla hotovo, tak šla na křížovou cestu. Poté jsme dostávali ceny podle toho, jak kdo uspěl ve hře. Na Svaté Hoře se nám moc líbilo. A už se těšíme na příští setkání, které bude u otce Benedikta v Hostíně u Vojkovic (farnost Neratovice)."

(aj)

10. 06. 2009