Vyhledávání Menu

Ministranti do Prčice

 Do Prčic(e)!

Ráno jsme odjeli v 7:45 z Nazareta (ADCM). V Sedlci - Prčici nás uvítal otec Martin Vlček (usmíval se jako vždycky). Pod dohledem Vráti Š. jsme si vše nacvičili. Při mši svaté nám otec Vít (za)kázal (o) pokání. Následně jsme honili Fandu. Po honičce byla katecheze na téma růženec. Poté jsme si pochutnali na výtečném obědě. Napsali jsme si test. Honitba Fandy pokračovala. Pak jsme ji zahráli fotbal, stříleli indiány na divokém západě nebo kradli totemy. Potom přijel otec Benedikt, aby nám požehnal.

Příště se setkáme 14. 11. 2015 v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha s panem kardinálem (po něm střílet nebudeme).

Tomáš, Vojta, Tom a František


Ministrantské setkání mladších kluků

10. 10. 2015