Vyhledávání Menu

Příspěvek ze setkání 12.9.

Setkání mladších ministrantů 12. IX. 15 Praha Kunratice

Podařené setkání jako vždy. Ráno přijeli další ministranti, kteří nepřespávali na faře. Následoval nácvik liturgie pod vedením ostříleného bohoslovce Vaška Šustra. Poté proběhla mše svatá, při které jsme využili své nově nabyté znalosti ministrování.

Po výtečném obědě následoval test o věcné ceny, ve kterém jsme si ověřil své poznatky z předcházející katecheze, tentokrát na téma Řeholní řády a kongregace. Na závěr byl tradiční fotbálek na nedalekém hřišti.

Těšíme se příště i na Tebe!

Tom a Vojta


Ministrantské setkání pro mladší kluky

13. 09. 2015