Vyhledávání Menu

Příspěvek ze setkání 18. - 19. 9.

Starší ministranti jsou velmi zbožní

Nepršelo. V pátek jsme dorazili přede mší a plni nadšení připravili kostel. Během mše jsme nevysypali kadidlo, nevylili Krev Páně, nezbourali oltář, neupustili kříž, nezranili žádného zbožného (ani jiného) farníka, nepodpálili kostel a zhasla nejvýše jedna svíčka. Potom nastal čas večeře. Krásně jsme se najedli, popovídali si s otcem Benediktem o řádech a nakonec si zahráli Bang.

Druhý den jsme museli vstávat „až“ v sedm (dopoledne). Nacvičili jsme si mši pod vedením ctihodného pána Františka Cyrila Vladimíra Maria Václava Stojana etc. Novotného. Dále jsme měli zbožné dopoledne, s rozjímáním v kapli s otcem Petrem Havlíkem. Poté jsme se pomodlili modlitbu růžence a ctihodný pán František Cyril Vladimír Maria Václav Stojan etc. Novotný nám uvařil výborný oběd. Na našem setkání byla bohužel svatba, takže se nám otec Benedikt nemohl věnovat celou dobu, nicméně zbyly aspoň měkké koláčky, které jsme si dali po fotbalu. Šli jsme do hospody na „limonádu“, odkud jsme se vrátili naplněni Duchem svatým. Na závěr: Zjistili jsme, že evangelíci jsou mimo, otec Benedikt nám k tomu nic neříkal (na něho to není).

Bylo to super, přijeď i ty!

Fanda, Tom, Jáchym, Václav a Láďa


Fotky ze setkání 18. - 19. 9.

19. 09. 2015