Vyhledávání Menu

Ministranti a NEK

 Plně obsazené ministrantské setkání

 

Na večerní MŠI SVATÉ jsme skoro všichni přijali EUCHARISTII tj. nejsvětější svátost (nejsvětější, protože z ní ostatní svátosti vycházejí). V Nazaretě jsme se potkali s lidmi ze Srdce Páně a z další akce. Ráno jsme se během deseti minut sbalili, (ne)najedli a vzali si balíčky, které nám připravil ctihodný pán František Vladimír Antonín Cyril Stojan Novotný. Vyrazli jsme autobusem, s nemalým počtem Kunratických farníků velmi brzy ráno od fary. Autobus byl spíše starší ale měl mimo fialového pruhu dva liturgicky správné bílé pruhy. Cestou jsme se stavili v Brně, kde jsme si prohlédli Petrov (včetně skromné brněnské katedrály) a diecézním muzeum s odborným výkladem. Samuel sice jede s námi, ne jako ministrant, ale jen jako obyčejný farník. Nakonec jsme opět napsali tento článek.

Pokud čtete tento článek nejspíše jsme se vrátili (možná jen poblíž zastavil autobus s wifi), a po příjezdu do Kunratic jsme se rozeběhli do svých farností, kde hlásáme radostnou zvěst eucharistie a vyzýváme k pokání. Ite misa est.

Zároveň bychom chtěli pozvat na Arcidiecézní setkání ministrantů, které proběhne 14. 11. 2015 v katedrále svatých Víta, Václava a Vojtěcha. Sraz je v 9:00 v Arcidiecézním paláci. Jsou zváni ministranti ve věku od 8 do 30 let. S sebou 50,- Kč a pokud možno vlastní ministrantské oblečení.

Fanda, Sam a Tom

Ministrantské setkání starších kluků

17. 10. 2015