Vyhledávání Menu

Ministrantský tábor 16. 8. 2015

 Kolem třetí hodiny odpolední začali přijíždět děti na poutní místo Hrádek u Vlašimi.

Po příjezdu každý ministrant ohlásil svoji přítomnost a byl přiřazen ke skupině, která nesla jméno jednoho z Izraelských kmenů.

Každá skupina měla přidělena svůj vlastní pokoj. V průběhu se ubytovávali v pokojích určených pro skupinu.

Dle programu jsme se všichni sešli v kostele, kde jsme pozdravili Pána Ježíše v Oltářní Svátosti. Po přivítání a úvodním slovu Otce Benedikta jsme se už, coby kompletní skupiny, odebrali zpět do školy, kde jsme se každý ve své skupině vzájemně seznámili.

O šesté hodině večerní jsme se sešli v jídelním stanu, v němž jsme společně povečeřeli. K večeři byly pečené špekáčky.


Kmen Dan: Jindrák, Šustr, Kryštof H., Vojta Š., František, Šimon S., Jindrák, Matouš Svoboda.

Ministrantský tábor 16. 8. 2015

16. 08. 2015