Vyhledávání Menu

Ministrantský tábor 17. 8. 2015

 Dnes ráno byla rozcvička v jídelně, protože pršelo celou noc. Po rozcvičce jsme šli na mši svatou a pak hygiena a hurá na chleba s nutelou a marmeládou. Po snídani jsme se vypravili na výrobu štítů, které si každý kmen vyzdobil vlastním znakem. 

Ve 12:00 jsme se za zvuku zvonů odebrali do kostela, kde jsme se společně pomodlili modlitbu Anděl Páně. K obědu jsme měli výborné kuře na kari s rýží. Potom následovala krátká přednáška.

A konečně hra, kde jsme museli chytit beránka a sbírat kamínky do praku. Dali jsme si buchtu k svačině, pomodlili se růženec a napsali krátký testík.

Nakonec jsme se navečeřeli, umyli, pomodlili a šli spát.


Kmen Zabulón: Ben, Tomáš, Petr, Láďa, Matěj, Vráťa, Jirka, Vojta, Honza a Vašek

Ministrantský tábor 17. 8. 2015

17. 08. 2015