Vyhledávání Menu

Ministrantský tábor 20. 8. 2015

 Tématem dnešního dne byla modlitba a svátosti, které zaštiťoval příběh Davida a Goliáše.

Dnešní ráno bylo asi nejlepší z těch co jsme zažili. I přes to, že byl budíček o hodinu později, někteří členové nejmenovaného týmu Manases vstávali v 8:29 a rozcvičku v 8:30 kupodivu nestihli. Na snídani, po krátké modlitbě, byli ovšem včas. 

Následoval nácvik scének pro Otce biskupa, modlitba Anděl páně a hurá na oběd! :) / zase přednáška :( .

Odpoledne probíhaly horečné přípravy na příjezd Otce biskupa a modlitba růžence. Otec biskup přijel v pravý čas, zrovna jsme svačili. Dalším bodem programu se stali naše připravené scénky, které se, myslíme, povedly. Podle nás, kmenu Manases, měl bezkonkurenčně nejlepší scénku právě náš nejmenovaný tým.

Následovala slavnostní mše sv., ve které Otec biskup vyzdvihl poslání ministranta: "Po knězi je nejblíže Bohu"

Následně jsme se přesunuli na večeři a po pizza se jen zaprášilo. Pak už jen epická bitva s cílem ukořistit denáry (zlikvidovat Jirku Gazdu a Vratislava Šustra).

Hygiena  a dobrou noc


Ministrantský tábor 20. 8. 2015

22. 08. 2015