Vyhledávání Menu

Ministrantský tábor 28. a 29. 8. 2015

Probudili jsme se v pátek ráno za zpěvu vedoucího Láďi, šli na rozcvičku a pospíchali na mši svatou. Po mši byla snídaně a po ní zpět do kostela ke zpovědi. 

Po zpovědi jsme se rozdělili na dvě skupiny po dvou kmenech. Každá skupina šla vlastní cestou, ale obě měli stejný cíl Malý Blaník. Po cestě jsme hráli různé hry, modlili se růženec. Po příchodu k Blaníku jsme vylezli na Malý Blaník a dobývali jsme pelištejskou pevnost. Nejprve jsme útočili po kmenech, jenže to jsme prohrávali. Když jsme, ale zaútočili všichni zároveň, tak jsme Pelištejce porazili. 

Po návratu na Hrádek jsme se umyli, navečeřeli, pomodlili a šli spát.

V sobotu ráno byl budíček a rozcvička vedená Láďou. Potom jsme se nasnídali a přesunuli na závěrečnou hru a následné dobývání Jeruzaléma. Po boji jsme si šli zabalit, naobědvat a připravili se na mši svatou a čekali na rodiče. Před mší byl ještě nástup, kde se řeklo konečné pořadí kmenů. Proběhla mše a jelo se domů.


Ministrantský tábor 28. 8. 2015

31. 08. 2015