Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Misijní neděle 2008

Světový den misií, který letos oslavíme v neděli 19. října, má počátek v roce 1926, kdy papež Pius XI. přijal žádost Papežského díla šíření víry a ustanovil den modliteb za misie, který se slaví v týž den ve všech diecézích, farnostech a institutech katolického světa. Tento celosvětový den modliteb je spojený s finanční sbírkou, z níž se pravidelně podporují projekty na pomoc nejpotřebnějším (dnes přibližně v 1100 misijních diecézích).

V roce 2007 bylo ve farnostech pražské arcidiecéze vybráno a zasláno na příslušný účet České biskupské konference 1 097 508,50 Kč. Výtěžek letošní sbírky je určen na pomoc chudým skrze schválené projekty Papežského misijního díla šíření víry. Za vaše příspěvky děkujeme.

V rámci misijních oslav přichází Papežská misijní díla opět s nabídkou vytvoření společného Misijního mostu modlitby (dále MMM), a to v předvečer letošní Misijní neděle, tj. v sobotu 18. října ve 21:00. Všichni zájemci se mohou doma či v kostele sejít, zapálit svíčku a pomodlit se růženec nebo jakoukoliv modlitbu za misie, misionáře, chudé a trpící lidi, za šíření radosti evangelia na celém světě. Svíce pro tuto aktivitu mohou být předem požehnány v kostele. V rámci MMM proběhlo na různých místech mnoho zajímavých akcí: misijní besedy, výstavy, žehnání svící, setkání, misijní růženec, vystoupení hudebních skupin, adorace, Misijní jarmark a lunapark, vznikla Misijní klubka a společenství mládeže apod. Byli jsme ve spojení i s lidmi z jiných kontinentů.

TV Noe bude na Misijní neděli (19. 10.) v 10:00 vysílat přímý přenos slavnostní mše svaté z františkánského kostela sv. Jakuba v Trnavě na Slovensku. Hlavním celebrantem bude místní národní ředitel Papežských misijních děl. P. Jiří Šlégr, ředitel papežských misijních děl v ČR, bude na Misijní neděli slavit mši svatou v 9:00 v kostele sv. Tomáše v Brně. Přímý přenos této bohoslužby bude vysílat Radio Proglas. Následovat bude poselství papeže Benedikta XVI. ke Světovému dni misií.

Kontakt: Papežská misijní díla, 543 51 Špindlerův Mlýn 33, tel/fax: 499 433 058, 604 838 882, číslo účtu: 72540444/2700, info@misijnidila.cz, http://www.misijnidila.cz

Foto: Tomáš Roule

(aj)

SOUVISEJÍCÍ ODKAZY:

--> Poselství papeže Benedikta XVI. ke Světovému dni misií 2008

--> Dopis národního ředitele Papežských misijních děl k Misijní neděli 2008

 

14. 10. 2008