Vyhledávání Menu

Misijní poslání verbistů

Ve středu 13. dubna od 9.30 jste zváni do Pastoračního střediska (Kolejní 4, Praha 6 – Dejvice) na další setkání Akademie nejen pro seniory. Tentokrát nás navštíví P. Ján Halama SVD, který nám představí Společnost Božího Slova. Jak probíhá formace budoucích misionářů, jak se dělají misie dnes a ještě mnohem víc se dovíme ze zajímavého vyprávění a z krátkého filmu, který P. Halama sám natočil v Indii.


Akademie nejen pro seniory

Akademie nejen pro seniory je pravidelný cyklus setkávání otevřené skupiny nejen seniorů se zajímavými hosty, kněžími, řeholníky i laiky, kteří přednášejí a se svým publikem diskutují na poutavá témata z oborů teologie, religionistiky, liturgiky, historie, umění... Vyprávějí o své práci pro církev, seznamují své posluchače s historií z pohledu své specializace i s aktuálním děním.

Setkání se konají každou 2. a 4. středu v měsíci
od 9.30 do 11.00 v Pastoračním středisku
(kostel sv. Vojtěcha), Kolejní 4, Praha 6 – Dejvice.

Do programu Akademie patří také výlety, kdy navštěvujeme zajímavá místa, a také jeden celodenní, kdy v květnu vyjíždíme objevovat klenoty nejen pražské arcidiecéze.
Podstatným bodem otevřeného, volného společenství jsou tradiční duchovní obnovy v adventním a postním období. Je jim věnováno jedno středeční dopoledne a kromě rekolekčních zamyšlení nabízí možnost přistoupit ke svátosti smíření a účasti na mši svaté.
Na přednášky se nemusíte předem přihlašovat (výjimkou jsou výlety), jen přijít, sednout si a poslouchat. Vstupné je dobrovolné.


 13. 4. 2016  P. Jan Halama SVD
    Misijní poslání verbistů

 27. 4. 2016  Malý výlet (pouť k Svaté bráně v kostele NSP, nám. Jiřího z Poděbrad – od 9.30 prohlídka kostela s výkladem, od 10.30 mše svatá)

 11. 5. 2016  Téma bude upřesněno

 25. 5. 2016  Celodenní výlet (Bečov – relikviář sv. Maura, klášter Teplá – Svatá brána, Toužim)
    8.00 – 18.00 hod. Cena 300 Kč + vstupné do Bečova

 

08. 04. 2016