Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Missa ad honorem Jesu Christi Regem

Účinkují: varhany – Aleš Nosek, trubka – Radek Rejšek, provedení řídí – Vít Janata. Vít Janata, který je autorem hudby, působí jako zvukař, varhaník a skladatel. Vystudoval kompozici u Antonína Bílého na Konzervatoři Jaroslava Ježka. Jako sbormistr spolupracoval s pěveckými sbory při kostele sv. Prokopa v Praze na Žižkově a se smíšeným sborem ČVUT, vede loretánský pěvecký soubor Collegium Quod Libitum. Působí jako varhaník v pražské Loretě a v klášterním kostele Panny Marie Andělské na Hradčanech. Ve skladbě se věnuje převážně tvorbě pro varhany a trubky, sborům a dalším skladbám pro účely liturgie.

Slavnost Ježíše Krista Krále je nejmladším svátkem ke cti Páně, který svou encyklikou "Quas primas" z 11. prosince 1925 zavedl papež Pius XI. Vnějším podnětem pro zavedení tohoto svátku právě v tomto roce bylo 1600. výročí Prvního ekumenického koncilu v Niceji, jehož závěry týkající se Kristovy soupodstatnosti s Otcem jsou základem učení o Kristově královské vládě. Jejími plody jsou, řečeno slovy uvedené encykliky, „přiměřená svoboda, řád, klid, svornost a pokoj“. Papež původně určil za sváteční termín poslední říjnovou neděli, především s ohledem na následující slavnost Všech svatých, aby se, jak říká, „nahlas zvěstovala sláva toho, který triumfuje ve všech svatých a vyvolených“. Kristova sláva má tedy zazářit také na nás a na našich životech! Dnes však je tato slavnost zařazena na závěr liturgického roku. Tak více stojí v eschatologické souvislosti. Stává se tak jasnějším, že vyvýšený Pán a Král není pouze cílovým bodem liturgického roku, nýbrž našeho pozemského putování vůbec, „tentýž včera i dnes i na věky“ (Žd 13,8), „Alfa i Omega, první i poslední, počátek i konec“ (Zj 22,12). Více na www.kapucini.cz. (Aleš Pištora)

23. 11. 2012