Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Missa chrismatis v pražské katedrále

Missa chrismatisMissa chrismatis je každoročně slavena na Zelený čtvrtek v dopoledních hodinách v katedrálách, které symbolizují střed místních církví. Předsedá jí diecézní biskup a spolu s ním koncelebrují kněží z různých částí diecéze, aby tak naznačili jednotu diecézního kněžstva se svým ordinářem.

Při této dopolední bohoslužbě děkujeme za dar služebného kněžství, a proto kněží a jáhni před svým biskupem znovu vyjádří své odhodlání sloužit Kristu a církvi. Zároveň biskup posvětí nové oleje: nemocných, katechumenů a svaté křižmo.

Při večerních bohoslužbách na Zelený čtvrtek, které probíhají ve farnostech, si připomeneme Poslední večeři, kterou slavil Pán Ježíš se svými učedníky a při které ustanovil Nejsvětější svátost Oltářní.

18. 03. 2008