Vyhledávání Menu

Missa chrismatis

Asistence na Misse chrismatis

Dne 21. dubna 2011 jsme měli tu čest asistovat v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha při Misse Chrismatis. Missa chrismatis je speciální mše, konající se vždy na Zelený čtvrtek v katedrále, při které se světí posvátné oleje – oleum infirmorum (olej nemocných), oleum chrismatis (křižmo) a oleum catechumenorum (olej katechumenů). Dále se při této bohoslužbě obnovují kněžské a jáhenské sliby. Mši samozřejmě celebroval arcibiskup pražský a primas český, Mons. Dominik Duka, OP. Koncelebrovali papežský nuncius, Mons. Diego Causero; pomocný biskup pražský, Mons. Václav Malý; a pomocný biskup pražský, Mons. Karel Herbst.

My, ministranti, jsme měli sraz o den dříve, tedy 20. dubna v 8 hodin večer na faře u Matky Boží před Týnem. Měli jsme možnost prohlédnout si tento impozantní chrám a samozřejmě se zde pomodlit. Na této faře jsme přespali a hned ráno jsme vyrazili do katedrály. Jelikož jsme dorazili o chvilku dříve, ujal se Vašek Šustr, který v katedrále brigádničí, výkladu, takže jsme se dozvěděli o něco o její historii. O půl osmé (tedy dvě hodiny před zahájením samotné mše) přišel arcibiskupský ceremoniář, Vojtěch Mátl, a začal nácvik. Přestože liturgická náročnost této bohoslužby nebyla zrovna nízká, snad se vše povedlo nacvičit a při samotné mši se větší zádrhele nevyskytly.

Slavnostní mše začala průvodem od arcibiskupského paláce. Nezvyklou podobu mělo kázání, pan arcibiskup mluvil vsedě především ke kněžím. Poté došlo k obnovení kněžských a jáhenských slibů. Poté, v rámci eucharistické modlitby, došlo ke svěcení prvního z olejů (olej katechumenů). Po přijímání byly posvěceny zbylé dva oleje (křižmo a olej nemocných). Dále jsme byli svědky znovupřijetí jednoho suspendovaného kněze do církve, promluvy papežského nuncia či poděkování pánům biskupům jak od generálního vikáře, tak od jedné rodiny. Mimo jiné jsme se dozvěděli, že Mons. Diego Causero zřejmě po sedmi letech přestane vykonávat funkci papežského nuncia v České republice.

Celá mše měla opravdu slavnostní ráz a řekl bych, že byla pro nás všechny jak dobrou ministrantskou zkušeností, tak i duchovní vzpruhou. Po mši jsme poté byli pozváni do arcibiskupského paláce (konkrétně do sálu kardinála Berana) na občerstvení a poté jsme se již rozjeli zpět do svých domovů.

 

 

27. 09. 2013