Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Místenky na bohoslužby s papežem Benediktem XVI.

Vstup však bude možný i bez předem zajištěné místenky. Pokud si někdo nezajistí předem místenku do příslušného sektoru na ploše, kde bude probíhat papežská bohoslužba, nebo ji nebude mít u sebe, získá místenku při vstupu do areálu konání bohoslužby, ale do vzdálenějších sektorů. I v těch však bude zajištěna dobrá viditelnost. V celém areálu bude během předprogramu i během konání samotné bohoslužby umístěno několik velkoplošných obrazovek.

Pro některé skupiny věřících budou vyhrazeny samostatné sektory. Pro hendikepované poutníky a pro vozíčkáře bude vyhrazen zvláštní prostor blíže oltáři, kde budou moci být i se svým doprovodem. Nahlášeným handicapovaným bude umožněn příjezd automobilem do blízkosti jejich sektoru a parkování na zvláštním parkovišti.

Místenky, které si lidé prostřednictvím svých duchovních správců objednají, budou spolu s podrobnými informacemi distribuovány v prvé polovině září.

Papež Benedikt XVI. navštíví Českou republiku ve dnech 26.–28. září 2009. Podle již Vatikánem potvrzeného plánu této pastorační a státní návštěvy, konané na pozvání České biskupské konference a prezidenta republiky Václava Klause, navštíví Svatý otec Prahu, Brno a Starou Boleslav. V sobotu 26. září se papež společně s duchovními a řeholníky pomodlí nešpory v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha v Praze. Bude to příležitost upozornit na to, jak důležitá je role a poslání kněze v církvi a současné společnosti. Na dopoledne téhož dne byl zařazen nový bod programu, jímž je návštěva kostela Panny Marie Vítězné – Pražské Jezulátko. V neděli 27. září po mši v Brně proběhne setkání papeže Benedikta XVI. s představiteli Ekumenické rady církví v ČR v Arcibiskupském paláci a setkání s akademickou obcí ve Vladislavském sále Pražského hradu. Na programu Svatého otce je také návštěva Národní svatováclavské pouti. Dne 28. září zde bude papež sloužit mši svatou, která je určena pro všechny věřící a která bude současně místem setkání Svatého otce s mládeží. (ap)

15. 07. 2009