Vyhledávání Menu

Mladší ministranti v Kojeticích

Setkání pro mladší ministranty v Kojeticích 10. 3. 2012

Příspěvek od Víta Margrafa

K odjezdu do Kojetic jsme se společně chystali v 8.00 hodin. Odjížděli jsme dvěma auty a cesta trvala asi hodinu. Když jsme přijeli před faru v Kojeticích, uložili jsme si batohy a ministrantské oblečení do fary. Na velké farní zahradě jsme nejprve hráli sportovní hry. Pak jsme si přinesli z fary ministrantské obleky a šli jsme na přípravu do kostela. Nejprve jsme se oblékli do ministrantského a rozdělili na tři skupiny (starší, mladší, nejmladší) a rozdělili jsme si pomůcky na mši svatou. Po přípravě jsme se shromáždili u vchodu do kostela a já jsem šel na věž zvonit ke mši svaté. Po obřadech jsme se shromáždili v lavicích a modlili se k Panně Marii. Na faře jsme si odložili obleky a nachystali se na test. Vyhrál jsem první cenu. Po testu jsme měli dobrý oběd. Pak jsme se seřadili před farou a šli jsme společně ke hřbitovu, kde jsme se pomodlili křížovou cestu. Ke konci ministrantského setkání jsme hráli na zahradě fotbal, dokud nám nedorazil odvoz domů. Na tomto ministrantském setkání se mi velmi líbilo a už se těším na další.

27. 09. 2013