Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Modlitba za domov 2010

Tradice ekumenického shromáždění Modlitba za domov byla založena v roce 2007, od té doby se setkání uskutečnilo již třikrát. Jeho cílem je být vedle již zavedených poutí a jiných ekumenických setkání spíše veletrhem všeho, co s životem církve souvisí: charitativní a diakonické činnosti, různých tradic zbožnosti, kultury a mnoha jiných aktivit. V centru tohoto dění jsou modlitby křesťanů z různých církvích, v závěru pronášejí nejvyšší představitelé církví v ČR společnou “modlitbu za domov”.

Celodenní akce nabízí rozličný kulturní i duchovní program. Řada církevních hnutí a organizací představí svou činnost na stáncích, bohatý program her a soutěží je připraven pro děti, mládež i dospělé. Komornější hudební a modlitební program se uskuteční rotundě sv. Jiří. Akce vyvrcholí komponovaným pořadem Modlitba za domov, který z kostela v podřipské obci Krabčice přenese živě Česká televize.

V roce 2009 byly poprvé do projektu přizvány Místní akční skupiny (sdružení obcí, dobrovolníků, neziskových organizací), jejichž posláním je péče o prostředí v dané lokalitě. Často se také věnují obnově kulturních a historických památek včetně těch církevních. Představitelé církví sdružených v Ekumenické radě převzali symbolickou modlitební záštitu nad prací Místních akčních skupin a přislíbili i různé formy spolupráce. Tímto aktem se chtějí církve otevřít lidem, kteří se jako věřící nedefinují a pomoci těm, kteří se o zemi, která je naším domovem usilovně starají. (www.modlitbazadomov.cz)

Více na www.modlitbazadomov.cz.

21. 10. 2010